Władze

Skład Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
Henryk Makarewicz - Wiceprzewodniczący Zarządu, Wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Członkowie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Związku, Transgraniczny Związek Euroregionu „Tatry”
Janusz Pierzyna - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Śląsk Cieszyński”
Krzysztof Soska - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cezary Cieślukowski - Przewodniczący, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu \"Niemen\"
Andrzej Jankowski - Sekretarz, Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Nysa”
Marcin Filip - Członek, Dyrektor Stowarzyszenie „Region Beskidy”