Władze

Skład Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
Krzysztof Soska - Wiceprzewodniczący Zarządu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

Członkowie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Związku, Transgraniczny Związek Euroregionu „Tatry”
Janusz Pierzyna - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Śląsk Cieszyński”
Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Andrzej Jankowski  - Przewodniczący, Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Nysa”
Małgorzata Samusjew - Członek, Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin RP EUroregion Bałtyk
Galina Grabarczuk - Członek, Dyrektor biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu "Bug"