Powstanie

Euroregiony na granicach Polski, to dojrzały i odważny krok odrodzonego po 1990 roku polskiego samorządu lokalnego, budowania oddolnie współpracy transgranicznej w partnerstwie ze społecznościami państw sąsiedzkich.

Powstawały w aurze sporu politycznego i głosów zagrożenia dla suwerenności Polski, a szybko stały się najlepszą płaszczyzną rzetelnej, międzynarodowej współpracy partnerskiej.

Ten sam charakter i formy działalności, mimo różnic w polityce państw sąsiedzkich, zachęciły do współdziałania euroregionów.

Pierwszym krokiem konsolidującym było powstanie w 1995 r. w Szczecinie  Forum Polskich Regionów Granicznych.

Podczas XIX Forum Polskich Regionów Granicznych w Zieleńcu, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis została podjęta „Deklaracja Zieleniecka” dotycząca sfederowania polskich stron euroregionów ze wszystkich granic. Celem tego kroku było upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum, uzyskanie osobowości prawnej, by problematyka transgraniczna zdobyła silną pozycję w polityce naszego państwa. 

13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Euroregionów Polskich. Podczas spotkania, w obecności doradcy Prezydenta RP, Pana Henryka Wujca przedstawiciele władz Euroregionów podpisali List intencyjny dotyczący powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Czytamy w nim: \\\\\\\"Przedstawiciele Stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach Polski, mając na uwadze rozwój partnerskiej współpracy i dialogu społecznego, uwzględniając znaczenie tej współpracy w procesie integracji europejskiej wyrażają wolę: powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującej wspólne interesy polskich Stowarzyszeń w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania dobrych relacji ze społecznościami państw sąsiedzkich zgodnych z polską racją stanu”.

List intencyjny podpisali przedstawiciele Euroregionów: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa”, „Glacensis”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry”, „Karpacki”, „Bug”, „Puszcza Białowieska, „Niemen”, „Bałtyk”.

Podczas spotkania przyjęto również projekt Statutu, zgodnie z którym celem działania Federacji Euroregionów będzie: reprezentowanie interesów polskich stowarzyszeń – Euroregionów, działania lobbingowe oraz promocyjno-informacyjne prowadzone na rzecz Euroregionów i działania na rzecz włączenia Federacji Stowarzyszeń w politykę rozwoju prowadzoną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 14-16 września 2012 roku odbyło się XX Forum Polskich Regionów Granicznych w Rzeszowie. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki. Podczas spotkania powołano Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gubinie. Tworzenie Federacji powierzono Euroregionowi „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Do składu komitetu założycielskiego powołano: 

1.Panią Bożenę Buchowicz- Dyrektor Biura, Euroregion SNB
2. Pana Czesława Fiedorowicza- Prezesa Konwentu, Euroregion SNB
3. Pana Bartłomieja Bartczaka - Wiceprezesa Konwentu, Euroregion SNB

30.11.2012 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowił wpisać związek stowarzyszeń pod nazwą Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego

14.05.2013 r. w Warszawie odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Federacji. Najważniejszą uchwałą obrad, były wybory Władz Statutowych czyli  Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Do składu Zarządu Federacji Euroregionów RP weszli:
1. Czesław Fiedorowicz, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
2. Henryk Makarewicz, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”
3. Bogusław Waksmundzki, Transgraniczny Związek Euroregionu „Tatry”
4. Janusz Pierzyna, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Śląsk Cieszyński”
5. Krzysztof Soska, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

Na Przewodniczącego Zarządu Federacji Euroregionów RP wybrano Czesława Fiedorowicza – z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, natomiast Wiceprzewodniczącym Zarządu został Pan Henryk Makarewicz z Euroregionu Bug.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
1. Cezary Cieślukowski, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Niemen”
2. Andrzej Jankowski, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”
3. Marcin Filip, Stowarzyszenie Region „Beskidy”

Komisja Rewizyjna również stworzyła swoją strukturę. Przewodniczącym został Pan Cezary Cieślukowski z Euroregionu Niemen, a Sekretarzem Andrzej Jankowski z Euroregionu Nysa.

15.05.2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja pn. „Współpraca transgraniczna  w nowej perspektywie 2014 - 2020”, która była zorganizowana przez nowopowstałą Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Przewodniczący Polskich Części Komisji Międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, Pan Piotr Stachańczyk. Podczas posiedzenia omawiano kwestie, odnoszące się do współpracy transgranicznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.