Dokumenty powołujące i określające działania Federacji