Rozliczanie funduszy unijnych obecnego okresu wsparcia możliwe do końca 2023 roku
2020-12-04

Rozliczanie funduszy unijnych obecnego okresu wsparcia możliwe do końca 2023 roku

Jest odpowiedź Polskiego Rządu na zgłaszane apele i oczekiwania beneficjentów dot. możliwości wydłużenia okresu realizacji i rozliczania projektów obecnej perspektywy finansowej do końca 2023 roku.

We wtorek, tj. 1.12.2020 roku Rząd RP przyjął nowelizację tzw. specustawy funduszowej, która umożliwia rozliczanie funduszy unijnych do końca 2023 roku. O takie rozwiązanie wielokrotnie apelował Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP, pan Czesław Fiedorowicz.

Przepisy przewidują możliwość wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, zdalnej pracy komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących itp.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.