XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych
2020-10-15

XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych

W dniach 01-02.10.2020 w Raciborzu odbyło się XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych. Gospodarzem był Euroregion Silesia, który do udziału w tym wydarzeniu zaprosił nie tylko partnerów z 15 polskich euroregionów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) ale także swoich czeskich partnerów, współtworzących euroregion Silesia.

Pierwszy dzień obrad miał charakter poznawczy. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić transgraniczny produkt turystyczny Silesianka szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

W drugim dniu odbył się blok dyskusyjny, bogaty w liczne prezentacje zarówno przedstawicieli Euroregionów, jak i MFiPR. Nie zabrakło wystąpienia Przewodniczącego Zarządu Federacji Euroregionów RP, pana Czesława Fiedorowicza.

 

Program drugiego dnia spotkania przedstawiał się następująco:

10:00

Rozpoczęcie Forum, przywitanie gości

Grzegorz Gryt - Prezes Zarządu - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska strona Euroregionu Silesia), Wójt Gminy Lyski

Jana Novotná Galuszková - Sekretarz - Stowarzyszenie „Euroregion Silesia – CZ” (czeska strona Euroregionu Silesia)

10:10

Euroregiony w Polsce i Czechach – wprowadzenie do tematyki Forum

Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Jana Novotná Galuszková - Sekretarz - Stowarzyszenie „Euroregion Silesia – CZ”

10:25

„Forum Polskich Regionów Granicznych oraz Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej – idea powstania, cele, zdania”

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

10:45

Wymiana informacji na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach (CZ-PL, PL-DE, PL-SK,PL-UA, itp.) – podsumowania okresu programowania UE - 2014-2020

„Współpraca transgraniczna na północno-wschodniej granicy Polski - szanse i ograniczenia\" - Małgorzata Samusjew - Dyrektor Sekretariatu - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

„Współpraca transgraniczna na zachodniej granicy Polski – Program Współpracy Interreg V-A Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska” – Irena Stróżyńska – Wice Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

„Współpraca transgraniczna na południowej granicy Polski – program Polska – Słowacja” - Marcin Filip - Dyrektor Biura, Stowarzyszenie „Region Beskidy\\\\\\\\\\\\\\\"

„Współpraca transgraniczna na południowej granicy Polski – program Republika Czeska – Polska” – Bernadeta Tambor – Dyrektor Biura - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (15 minut)

„Łącząc wschód z zachodem – mikroprojekty w Programie PBU 2014-2020” - Barbara Inglot – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

12:00

Przerwa kawowa

12:15

Przygotowanie programów transgranicznych na lata 2021-2027

Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

12:45

Wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania stawiają przed nami tego typu sytuacje – panel dyskusyjny

Uczestnicy panelu

moderator : Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr

Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Bogdan Kasperek - Dyrektor Biura - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński

Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Grzegorz Utracki – Wiceprezes Zarządu -Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Wójt Gminy Krzyżanowice

Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion \"Tatry\"

13:30

Podsumowanie Forum, wnioski – Daria Kardaczyńska

 

XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych zakończono wspólnym obiadem.


Poniżej przekazujemy linki do wszystkich prezentacji przedstawianych w trakcie spotkania. Ze względu na dużą objętość zostały one skompresowane do formatu zip (prosimy o skopiowanie linku i wklejenie w używanej przeglądarce).

 

https://www.euroregion-silesia.pl/files/strony/projekty-wlasne/2014-2020/Promocja%202142/wyg%C5%82oszone%2002.10.2020%20-%20cz.%201.zip

https://www.euroregion-silesia.pl/files/strony/projekty-wlasne/2014-2020/Promocja%202142/wyg%C5%82oszone%2002.10.2020%20-%20cz.%202.zip

 

Możliwy jest również bezpośredni wgląd w prezentacje w formacie PDF za pośrednictwem strony internetowej Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod linkiem:

http://euroregion-snb.pl/aktualnosci/1360/XXVII_Forum_Polskich_Regionow_Granicznych