TRANSGRANICZNI | WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 01.07.2020
2020-07-14

TRANSGRANICZNI | WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 01.07.2020

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyński nawiązując do wcześniejszych wystąpień zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie próby rozwiązania aktualnych problemów pracowników transgranicznych z Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, związanych z zarządzeniem Wojewódzkiej stacji sanitarnej Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych w czasie epidemii.

Treść wystąpienia, zawierającego szczegóły powstałego problemu zamieszczamy poniżej.

Galeria zdjęć