Zielone światło dla współpracy na granicach wewnętrznych UE
2020-05-20

Zielone światło dla współpracy na granicach wewnętrznych UE

od soboty (16.05.2020 r.) obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów umożliwiające przekraczanie granic Polski z krajami UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych. Odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonywanie w/w czynności należy przedstawić Straży Granicznej w momencie kontroli.

Możliwość przekraczania granicy bez obowiązkowej kwarantanny dotyczy m.in. również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym poza granicami Polski oraz ich opiekunów.

Między innymi o takie poluzowanie obostrzeń apelował Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz, w swoim piśmie z dnia 20.04.2020r. do Premiera, pana Mateusza Morawieckiego.

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000878/O/D20200878.pdf