Pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie „małego ruchu granicznego”
2020-05-11

Pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie „małego ruchu granicznego”

W czwartek, 07.05.2020 r. Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”,  pan Czesław Fiedorowicz, zwrócił się do Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy, z prośbą o podjęcie interwencji w celu uruchomienia „małego ruchu granicznego” w ramach luzowania reżimów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

Poniżej zamieszczamy treść przekazanego pisma.

PAN

ANDRZEJ DUDA

PREZYDENT RP

 

Szanowny Panie Prezydencie,

trudny okres pandemii stawia przed nami wyzwania bez precedensu. To okres wymagający od wszystkich wyjątkowego zaangażowania i rozważnych decyzji. Przykładem może być rozwiązanie problemu pracowników i uczniów transgranicznych.

Wiemy o Pana zaangażowaniu i wielu publicznych wypowiedziach na temat „małego ruchu granicznego”, który daje szersze możliwości zarówno naszym mieszkańcom pogranicza, jak i mieszkańcom pogranicza kraju sąsiedzkiego.  Dotyczy to możliwości robienia zakupów (co w obecnej sytuacji jest tak pożądane), przekraczania granicy przez dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli, ale również odnowienia kontaktów rodzinno-towarzyskich.

Przestrzeganie ograniczeń terytorialnych wynikających z „małego ruchu granicznego” jest na pograniczu przyjmowane ze zrozumieniem, ponieważ z taką praktyką mieliśmy już w przeszłości do czynienia.

Rozwiązania stosowane juz w latach 90-tych związane były z miejscem zamieszkania odnoszącym się do ustalonego terytorium pogranicza (wykaz powiatów, województw, obszarów Euroregionów).

Wprowadzenie „małego ruchu granicznego” o którym Pan wielokrotnie mówił byłoby odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców pogranicza a z całą pewnością wpłynęłoby na pobudzenie gospodarki i poprawienie relacji międzyludzkich. 

W imieniu 15 Euroregionów funkcjonujących na wszystkich granicach Polski zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie interwencji w celu uruchomienia „małego ruchu granicznego” w ramach luzowania reżimów sanitarnych.

 

 Z wyrazami szacunku,

                                                                                             

Czesław Fiedorowicz

Przewodniczący Zarządu

Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej