TRANSGRANICZNI | KOLEJNE WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW
2020-04-30

TRANSGRANICZNI | KOLEJNE WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyński nawiązując do wcześniejszych wystąpień Samorządów Lokalnych Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju i Godowa zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o ponowną analizę wprowadzonego obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla osób, które przekraczają granice Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych czyli pracowników transgranicznych. 
W liście podpisanym przez Janusza Pierzynę, Wójta Jasienicy i Prezesa SRiWR „Olza” ponownie podkreślono, że temat ten jest niezmiernie ważny dla całego polsko-czeskiego Euroregionu Śląsk Cieszyński, który przez ponad 20 lat efektywnie wspiera rozwój naszego pogranicza.
 
Stowarzyszenie „Olza” wyraziło nadzieję, że materiał, stanowiący próbę pokazania możliwych skutków negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji pracowników transgranicznych, pozwoli na utwierdzenie się w przekonaniu, że sytuacja w której się znaleźli, ale znalazło się i południowe pogranicze naszego kraju jest naprawdę poważna i wymagająca pilnej, ponownej analizy.

 

 

Materiał prasowy: SRiWR „Olza”

Galeria zdjęć