Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej interweniuje w sprawie Programu INTERREG „Południowy Bałtyk”
2020-04-19

Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej interweniuje w sprawie Programu INTERREG „Południowy Bałtyk”

7.04.2020 r. Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Prezydenta Europejskiego Komitetu Regionów, pana Karla-Heinza Lambertza oraz do Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych,  Pana Martina Guillermo Ramireza o pomoc w kwestii zachowania w dotychczasowym kształcie Programu INTERREG „Południowy Bałtyk” i nie łączenie go z jakimkolwiek innym programem.

Przewodniczący FERP w swoim piśmie postulował także, aby w ramach przedmiotowego programu utworzony został Fundusz Małych Projektów, zgodnie z zapisami w projekcie nowego Rozporządzenia EWT a także wzorem innych programów funkcjonujących na granicach UE.

W załączeniu przekazujemy treść pism z dnia 07.04.2020 wraz z załącznikami - anglojęzycznymi pismami argumentacyjnymi 2 prezydentów pięciostronnego Euroregionu Bałtyk (Polska-Szwecja-Dania-Litwa-Rosja).

Galeria zdjęć