Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych w Warszawie
2020-02-14

Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych w Warszawie

Dnia 19.12.2019 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych organizowane przez Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).  Udział w nim wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ministerstw oraz podmioty realizujące projekty w ramach programów Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa. Z ramienia Federacji Euroregionów RP wzięła udział w nim p. Irena Stróżyńska, Wicedyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Spotkanie miało za zadanie pokazać dotychczasowe wyniki projektów realizowanych z udziałem polskich beneficjentów, przedstawić aktualny stan przygotowania programów transnarodowych i międzyregionalnych oraz rozszerzyć grono potencjalnych polskich wnioskodawców.

Euroregiony są stałym elementem programów transgranicznych, natomiast ich udział w programach międzyregionalnych i transnarodowych był dotychczas marginalny. Warto zmienić ten stan i śledzić przygotowywania programów po 2020 roku, już teraz budować sieci kontaktów, aby od 2021 roku móc korzystać z tych źródeł dofinansowania.