OMNIBUS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2018/1046) z dnia 18 lipca 2018r.
2019-11-06

OMNIBUS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2018/1046) z dnia 18 lipca 2018r.

W projektach rozporządzeń dotyczących nowego okresu wsparcia 2021-2027 zapowiadany jest obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczeniowych dla średnio-, nisko- i bardzo niskokapitałowych projektów. Zmiany te wynikają także z treści rozporządzenia 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r., zwanego także \"OMNIBUS\".
Zapraszamy do lektury. Link poniżej.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL