Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP
2019-07-01

Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP

25.06.2017r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu FERP.  Posiedzenie służyło przygotowaniu Walnego Zebrania Delegatów  i omówieniu tematów do dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 26.06.2019r. MIiR.

Omawiano zaplanowany porządek Walnego Zebrania Delegatów, w tym projekty uchwał, tematy do rozmów z ministerstwem oraz projekt stanowiska FERP w sprawie wyłączenia blokowego projektów realizowanych w ramach EWT.