Spotkanie Euroregionów z przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Warszawa, 26.06.2019r.
2019-07-01

Spotkanie Euroregionów z przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Warszawa, 26.06.2019r.

26.06.2019r. w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej (FERP) z przedstawicielami  Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który reprezentowali m.in. pan Artur Harc -zastępca Dyrektora, Magdalena Bednarczyk-Sokół-zastępca Dyrektora oraz panie Anna Naskrent i pani. Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska.

Głównym tematem dyskusji były nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w projekcie rozporządzenia dot. EWT 2021-2027.

Przewodniczący  Zarządu FERP, Pan Czesław Fiedorowicz poinformował przedstawicieli MIiR o wyborze nowych władz FERP  oraz przedstawił zagadnienia do rozmowy i dyskusji z kierownictwem resortu.

Zastępca Dyrektora DWT, pan Artur Harc omówił stan negocjacji projektu rozporządzenia oraz stanowisko strony polskiej.  Zakończenie przedmiotowych negocjacji planowane jest na jesień br.  Ze względu na szereg rozbieżności w stanowiskach państw członkowskich termin ten będzie trudny do zrealizowania.

Uzgodniono ponadto, że Zarząd pozostanie w kontakcie z kierownictwem MIiR i zainicjuje spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim.