Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie Krajowe – Polska 2019
2019-03-11

Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie Krajowe – Polska 2019

Przedstawiamy treść finalnej wersji dokumentu roboczego Służb Komisji (KE) z dnia  27.2.2019 pt: „Sprawozdanie Krajowe – Polska 2019”,  towarzyszącego dokumentowi: „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy - Europejski Semestr 2019 : ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011”.

Link:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-poland_pl.pdf