Parlament Europejski – Sprawozdanie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
2019-02-15

Parlament Europejski – Sprawozdanie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

Zapraszamy do lektury sprawozdania z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawa służby zdrowia w całej Polsce jest problematyczna i budzi wiele kontrowersji, szczególnie w obszarach transgranicznych, gdzie częściej dochodzi do sytuacji, w których koniecznym staje się skorzystanie ze służby zdrowia kraju sąsiedniego.

LINK:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0046&format=XML&language=PL