Przewodniczący FERP z wizytą w Brukseli
2019-02-05

Przewodniczący FERP z wizytą w Brukseli

21.01.2019r. Przewodniczący Zarządu FERP, pan Czesław Fiedorowicz na zaproszenie niemieckiego europosła, pana dr Christiana Ehlera udał się do Brukseli, gdzie odbył szereg interesujących rozmów dot. programu INTERREG, będącego jednym z najważniejszych instrumentów współpracy transgranicznej.

W trakcie wyjazdu przewodniczący spotkał się m.in. z Szefem Przedstawicielstwa Landu Brandenburgia przy Unii Europejskiej, panem dr Marcusem Wenig oraz z reprezentantami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Jednym z istotnych punktów rozmów było przedstawienie wspólnego Stanowiska Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej

dot. projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (2018/0199(COD)) z dnia 29.05.2018r.