W Brukseli o transgranicznej służbie zdrowia
2018-12-17

W Brukseli o transgranicznej służbie zdrowia

sprawa służby zdrowia w całej Polsce jest problematyczna i budzi wiele kontrowersji, szczególnie w obszarach transgranicznych, gdzie częściej dochodzi do sytuacji, w których koniecznym staje się skorzystanie ze służby zdrowia kraju sąsiedniego.

Mimo, że w 2011r. światło dzienne ujrzała dyrektywa nr 2011/24/EU (z dnia 9.03.2011r.), dotycząca stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, to problemy opieki zdrowotnej, zarówno te natury ogólnej, jak i te w wymiarze ponadgranicznym, międzynarodowym nadal są bardzo odczuwalne.

Przekazujemy do Państwa informacji dokument poświęcony przedmiotowej tematyce, zawierający interesujące wypowiedzi i komentarze. Jego treść może być inspiracją dla przyszłych projektów transgranicznych i inicjatyw dwu- lub wielonarodowych.

Galeria zdjęć