Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w  Warszawie w dniu 28.06.2018r.
2018-07-11

Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w Warszawie w dniu 28.06.2018r.

W czwartek 28.06.2018r.,w budynku Spółdzielczego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Żurawia” w Warszawie, odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz.

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Federacji Euroregionów RP i sprawozdaniem członka Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2017r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2019; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2018.

W trakcie spotkania podjęto też Stanowisko WZD FERP dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego z dnia 29.05.2018r. (Treść stanowiska znajduje się wśród załączonych zdjęć).

Galeria zdjęć