Sojusz na Rzecz Spójności #CohesionAlliance
2018-05-10

Sojusz na Rzecz Spójności #CohesionAlliance

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz
zdeklarował poparcie dla „Sojuszu na rzecz spójności”.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia deklaracji poparcia dla przedmiotowej inicjatywy.

Sojusz zainicjowany został przez Europejski Komitet Regionów (KR) oraz szereg innych wiodących stowarzyszeń terytorialnych UE,  by opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020r. #CohesionAlliance jest oddolną inicjatywą, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal pełnić rolę filaru przyszłości UE. Sojusz przyciąga codziennie nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Więcej informacji oraz deklaracja online dot. przystąpienia do sojuszu znajduje się pod następującym linkiem:  http://cor.europa.eu/pl/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx

W związku z tym przedsięwzięciem EKR organizuje debatę z unijnym komisarzem ds. budżetu, panem Güntherem Oettingerem, podczas sesji plenarnej w dniu 16 maja.

Galeria zdjęć