Przypomnienie o konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku – koniec już 8 marca!
2018-02-28

Przypomnienie o konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku – koniec już 8 marca!

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do  obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line.

Kwestionariusz obejmuje m.in. takie kwestie jak:

  • preferencje co do zakresu interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
  • ocena skuteczności obecnych interwencji,
  • ocena co do barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
  • propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

Jak zapewnia KE, odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Konsultacje trwają od dłuższego czasu i kończą się już  8 marca 2018 r. !!!

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

Na jego wypełnienie potrzeba, zgodnie z informacją KE, maksymalnie 30 min.

Gorąco zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach.

 

źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/komisja-europejska-rozpoczela-konsultacje-publiczne-w-sprawie-funduszy-ue-w-dziedzinie-polityki-spojnosci-po-2020-roku/