Jubileusz XX-lecia Euroregionu Bałtyk
2018-02-20

Jubileusz XX-lecia Euroregionu Bałtyk

W dniu 22 lutego 1998 r. w Malborku podpisano Umowę o powołaniu Euroregionu Bałtyk - organizacji współpracy transgranicznej, skupiającej podmioty samorządowe z terenu 5 (a początkowo 6) krajów z obszaru Południowego Bałtyku.

W tym roku Euroregion Bałtyk świętuje dwudziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji, 15 lutego br. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, odbyła się konferencja poświęcona dotychczasowym osiągnięciom tej organizacji na rzecz współpracy w obszarze Południowego Bałtyku. W trakcie konferencji dokonano swoistego podsumowania dotychczasowego dorobku Euroregionu Bałtyk. Przede wszystkim była to także niepowtarzalna okazja, by w szerokim gronie interesariuszy współpracy euroregionalnej zastanowić się nad nowymi wyzwaniami, przed jakimi stoją Euroregion i jego członkowie. W drugiej części spotkania, przy wsparciu prelegentów oraz licznych panelistów dyskutowano nt. przyszłości ER Bałtyk i jego roli we współpracy transgranicznej. Próbowano m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy Euroregion Bałtyk może stać się innowacyjną platformą współpracy międzynarodowej w tak dynamicznie zmieniającym się aktualnie otoczeniu oraz w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną w szeroko rozumianym Regionie Morza Bałtyckiego.

W przedmiotowym spotkaniu, z ramienia Federacji Euroregionów RP (FERP), wziął udział pan Mariusz Welman. W imieniu Prezesa Konwentu oraz przewodniczącego Zarządu FERP, pana Czesława Fiedorowicza przekazał on pisemne, imienne gratulacje Przewodniczącemu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Prezydentowi Elbląga, panu Witoldowi Wróblewskiemu oraz aktualnej Prezydent Euroregionu Bałtyk, pani Akko Karlsson ze Szwecji.

Treść przekazanych gratulacji znajduje się w załączeniu.

*pomocniczy tekst źródłowy informacji zapożyczony ze strony internetowej Euroregionu Bałtyk.

Galeria zdjęć