Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej
2018-01-24

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej

Szanowni Państwo,

przekazujemy do Państwa informacji link do ciekawego dokumentu -  Opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. projektów opartych na kontaktach międzyludzkich i małych projektów w programach współpracy transgranicznej, opublikowanego w dniu 12.10.2017 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/C342/06).

 

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR1527&from=PL

Życzymy przyjemnej lektury.