Rusza Program Polska-Rosja. Gratulacje dla Euroregionu Bałtyk!
2018-01-15

Rusza Program Polska-Rosja. Gratulacje dla Euroregionu Bałtyk!

Z radością informujemy, że w dniu 28 grudnia 2017 Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia o godz. 12:00 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Rządu Polskiego trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020 został oficjalnie uruchomiony.

Serdecznie gratulujemy Euroregionowi Bałtyk, który w obliczu ryzyka braku akceptacji dla przedmiotowego programu podjął w ostatnich miesiącach szereg działań i aktywności mających na celu doprowadzenie do akceptacji PO Polska-Rosja 2014-2020.

Teraz samorządy, organizacje i instytucje, które spełniają warunki  dotyczące ubiegania się o dofinansowanie projektów mogą skupić się nad opracowywaniem swoich propozycji projektowych. Możliwe dofinansowanie projektu, to maksymalnie 2,5 mln €, co nie powinno przekroczyć 90% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowym atutem jest zaliczkowanie projektów, co znacznie ułatwia ich realizację.

(teksty/fotografie źródłowe: www.plru.eu,  www.eurobalt.org.pl)