Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt.: \"Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE\"
2017-11-29

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt.: \"Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE\"

Szanowni Państwo,
przekazujemy link do treści Komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt.: \"Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE\" z dnia 20.09.2017r.

Link:    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2017:534:FIN