Stanowisko Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia Małych Projektów (people - to - people) spod rygorów badania pod kątem zgodności z zasadą pomocy publicznej, podjęte na VI Walnym Zebraniu Delegatów 22.06.2017r. w Warszawie.
2017-07-26

Stanowisko Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia Małych Projektów (people - to - people) spod rygorów badania pod kątem zgodności z zasadą pomocy publicznej, podjęte na VI Walnym Zebraniu Delegatów 22.06.2017r. w Warszawie.

Szanowni Państwo,
przekazujemy do państwa informacji treść Stanowiska Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia Małych Projektów (people - to - people) spod rygorów badania pod kątem zgodności z zasadą pomocy publicznej, podjęte na VI Walnym Zebraniu Delegatów 22.06.2017r. w Warszawie.

Sehr geehre Damen und Herren,
anbei finden Sie die Stellungnahme der Föderation der Euroregionen der Republik Polen zum Ausschluss der Kleinprojekte (people - to - people) aus der Beihilfe-Prüfung, beschlossen während der 6.
Mitgliederversammlungder Delegierten am 22.06.2017 in Warschau.

Dear Sir/Madam,
find enclosed the Standpoint of the Federation of the Euroregions of the Republic of Poland regarding exclusion of Small Projects (people - to - people) from the examination regime for the compliance with the state aid rules, taken at the 6^th General Meeting on 22.06.2017 in Warsaw.

Galeria zdjęć