Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP w Kancelarii Prezydenta RP
2017-05-25

Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP w Kancelarii Prezydenta RP

22.05.2017r.  o godz.11.00 w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej (FERP).

W spotkaniu wzięli udział: Czesław Fiedorowicz (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr), Janusz Pierzyna (Euroregion Śląsk Cieszyński), Galina Grabarczuk (Euroregion Bug), Stanisław Łukaszczyk (Euroregion Tatry), Bożena Buchowicz (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, FERP), Andrzej Adamczyk (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, FERP).

Oprócz przedstawicieli Euroregionów w spotkaniu wzięli udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan Andrzeja Dera oraz Dyrektor Biura ds. Samorządów,  pani Grażyna Wereszczyńska.

 

Do głównych tematów poruszanych na posiedzeniu Zarządu FERP należały:


 1. -Patronat Prezydenta RP nad wydarzeniami, eventami transgranicznymi, po jednym w roku w każdym Euroregionie.
 2. -Objęcie patronatem przez Pana Prezydenta okrągłych jubileuszy Euroregionów. 25 lat będzie obchodzić w 2018 i 2019 roku kilka Euroregionów.
 3. -Przyjęcie do realizacji przez Euroregiony, FERP, propozycji Kancelarii Prezydenta dot. inicjatyw, konferencji, wydarzeń w pograniczu w tematyce istotnej lub aktualnej dla polityki zagranicznej Prezydenta RP w odniesieniu do krajów sąsiedzkich.
 4. -Wzmocnienie roli Euroregionów, jako partnerów społecznych umacniających relacje transgraniczne Polski, budujących mosty porozumień.
 5. -Rola Euroregionów w tworzeniu sieci powiązań międzyludzkich oraz skuteczne wykorzystanie środków pomocowych UE na Fundusze Małych Projektów jako najefektywniejsza forma dbania o wizerunek Polski jako kraju otwartego na współpracę sąsiedzką.
 6. -Wzmocnienie pozycji FERP w relacjach ze strukturami rządu w Polsce, zwłaszcza ministerstw Spraw Zagranicznych, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji a także ze strukturami \\\\\\\"unijnymi\\\\\\\", choćby taką jak Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Komitetu Regionów czy Komisji Europejskiej, tylko w zakresie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i współpracy sąsiedzkiej.
 7. -Pomoc techniczna przy okazji organizacji wydarzeń raz w roku w Warszawie, choćby poprzez udostępnienie sali na obrady w Kancelarii Prezydent RP.
 8. -Gotowość współuczestniczenia FERP w kampaniach informacyjnych, konferencjach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, gdzie są podejmowane ważne tematy współpracy sąsiedzkiej Polski.

-Wsparcie ze strony Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta RP dla promocji współpracy transgranicznej realizowanej przez Euroregiony.

 1. -Wsparcie ze strony Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta RP dla działań związanych z zachowaniem Funduszy Małych Projektów/Mikroprojektów w programach Interreg i Programach Sąsiedztwa po roku 2020.
 2. -Ustalenie formy jakiejś nagrody, wyróżnienia rocznego, dla mieszkańców państw sąsiedzkich, jako swoistych ambasadorów kultury, języka i dziedzictwa polskiego po drugiej stronie granicy.
 3. -Sprawa promocji języka sąsiada.

Pan Minister Andrzej Dera zadeklarował chęć współpracy i duże zainteresowanie działalnością Euroregionów. Z uwagi na charakter zadań FERP pod kątem merytorycznym propozycje FERP przekaże Ministrowi Mucha, który odpowiada za kontakty z samorządami. Minister Dera dostrzegł możliwości współpracy przy organizacji konferencji i spotkań.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. również zagadnienie „pomocy publicznej”. Temat ten nie należy do nowych, ale dopiero kilka miesięcy temu KE opublikowała zawiadomienie, w którym zawarto wyroki różnych sądów i interpretacje. Sprawa ta jest w dalszym ciągu nie do końca klarowna i zrozumiała. Duży poziom skomplikowania tematu i brak precyzyjnych zasad wywołuje obawy co do prawidłowości przeprowadzenia badania projektów pod kątem zgodności z zasadą pomocy publicznej.

Członkowie Zarządu zdecydowali, że na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów(WZD) FERP w czerwcu 2017r. zostanie podjęte stanowisko w tej sprawie. Dodatkowo omówili propozycję porządku najbliższych obrad  WZD i ustalili dokładny termin tego posiedzenia na 22.06.2017r.

Galeria zdjęć