Forum do spraw uproszczeń wykorzystania funduszy UE
2017-04-12

Forum do spraw uproszczeń wykorzystania funduszy UE

Forum do spraw uproszczeń wykorzystania funduszy UE powołano pod koniec 2016r. z inicjatywy Pana Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Spotkania Forum odbywają się cyklicznie a wśród jego zadań wymienić można m.in.:

  • gromadzenie propozycji uproszczeń zgłaszanych do Ministerstwa Rozwoju i ich przegląd; ­  
  • przeprowadzanie analizy dokumentów dotyczących systemu wykorzystania środków 2014-2020;­  
  • analiza postulatów zgłaszanych na dedykowany adres poczty elektronicznej;­  
  • współpraca z instytucjami zarządzającymi programami 2014-2020  i wyznaczonymi w ich ramach zespołami do spraw uproszczeń.
W pracach Forum uczestniczą beneficjenci, którzy posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zgodnie z rekomendacją Zarządu FERP, reprezentantami Federacji w Forum są: Pani Irena Stróżyńska, Zastępca Dyrektora biura Euroregionu Pomerania oraz w roli zastępcy Pan Bogdan Kasperek – Dyrektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński.

źródło pomocnicze: strona internetowa MR