Konferencja nt. mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą
2017-04-03

Konferencja nt. mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą

W dniu 29.03.2017r. w Warszawie odbyła się Konferencja nt. mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą.

Konferencji przewodniczył Podsekretarz stanu w MSWiA Pan Sebastian Chwałek.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z Sekretarzem stanu Panem Janem Dziedziczakiem, Ministerstwa Środowiska, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu, Pana Sławomira Mazurka oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: Pan Krzysztof Soska- Członek Zarządu Federacji, Krzysztof Szydłak- Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”, Andrzej Adamczyk- reprezentujący Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”, Jan Chomczuk- Dyrektor biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Pani Agnieszka Olszewska z Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Konferencja „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” to jeden z elementów promocji Polski za granicą. Ma ona pomóc opracować konkretne inicjatywy i działania niezbędne do wykreowania jak najlepszego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Obrady odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z kierunkami polityki zagranicznej i priorytetami dyplomacji publicznej w 2017 r. Kładą one nacisk na poprawę naszego wizerunku poprzez bezpośrednie oddziaływanie na inne społeczeństwa. Obecny na obradach sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podkreślił, że obecny cel dyplomacji publicznej to „moda na Polskę”, zarówno w relacjach gospodarczych jak i w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Uczestnicy konferencji omówili przykłady najciekawszych działań podejmowanych na tym polu przez polskie samorządy. Należą do nich np. misje gospodarcze pod hasłem „Lubuskie idzie w świat”, transgraniczne ścieżki rowerowe w województwie zachodniopomorskim oraz liczne festiwale, wystawy, wydarzenia kulturalne i wymiany na poziomie lokalnym. Działania takie są prowadzone na wielu poziomach – przez województwa, miasta, czy w ramach euroregionów.

W imieniu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Soska przedstawił przykłady projektów transgranicznych wpisujących się w tematykę Konferencji. Wskazał na projekty dotyczące nauki języka sąsiada po obu stronach granicy oraz podkreślił ogromne znaczenie Funduszu Małych Projektów

Promocja Polski przez samorządy przyczynia się też do powstawania pozytywnych, osobistych relacji pomiędzy uczestnikami takich wydarzeń z obu stron granicy.

Źródło: strona internetowa MSWiA