Wyzwania we współpracy transgranicznej – Konferencja dot. przyszłości Interreg i EIS w Ministerstwie Rozwoju
2017-04-02

Wyzwania we współpracy transgranicznej – Konferencja dot. przyszłości Interreg i EIS w Ministerstwie Rozwoju

23.03.2017r. w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Euroregionów zrzeszonych w Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację programów Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa dyskutowali nt. wyzwań dotyczących współpracy transgranicznej.

Konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia z zakresu dostępności, rozumianej jako zorientowanie na różnorodne potrzeby osób korzystających z produktów projektów czy świadczonych przez beneficjentów usług. Komisja Europejska w tej perspektywie finansowej zwraca szczególną uwagę na zasadę niedyskryminacji, szczególnie osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie jedna na sześć osób w UE ma jakiś rodzaj niepełnosprawności. Praktycznie każdy kraj mierzy się z wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Do 2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej.

Druga część spotkania poświęcona była m.in. dyskusji o kształcie współpracy terytorialnej w Europie po 2020 r. Uczestnicy konferencji formułowali wnioski na podstawie doświadczeń z obecnej perspektywy. Rozmawiano m.in. o koncentracji tematycznej, zwiększaniu jakości projektów oraz widoczności ich rezultatów.

    \\\"Rok 2017 to dla programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa intensywny czas – trwają konkursy, ocena wniosków i podpisywanie umów. Część beneficjentów już wciela w życie swoje projekty. To także dobry moment na stawianie pytań i formułowanie wniosków, w jaki sposób ulepszać te programy w przyszłości\\\"– skomentował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Programy Interreg i EIS to aż 12 odrębnych programów, w których mogą uczestniczyć polscy beneficjenci z różnych obszarów. Oprócz programów transgranicznych, realizowanych z krajami sąsiadującymi, Polska uczestniczy także w programach transnarodowych. Obejmują one kraje przynależące do danego regionu (np. Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa). Ich celem jest rozwiązanie problemów istotnych dla danego obszaru, z którymi efektywniej można zmierzyć się na poziomie globalnym. Dzięki programowi międzyregionalnemu INTERREG EUROPA możliwa jest współpraca z partnerem z dowolnego kraju UE, a także ze Szwajcarii i Norwegii.

(Więcej informacji o programach na stronie www.ewt.gov.pl)

 

Źródło:

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wyzwania-we-wspolpracy-transgranicznej/