Stanowisko FERP dot. projektów „people to people”
2016-08-09

Stanowisko FERP dot. projektów „people to people”

22.07.2016r. biuro Federacji Euroregionów RP przesłało do panów Martina Guilermo Ramireza – Sekretarza Generalnego i Jensa Gabbe – Przewodniczącego Rady Doradczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych oraz do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, pana Adama Hanryszczaka \\\"Stanowisko FERP dot. projektów „people to people”\\\", zatwierdzone w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Federacji Euroregionów RP w Warszawie w dniu 21.06.2016r.

Skan przedmiotowego dokumentu w wersji polskiej i niemieckiej znajduje się w załączonych obrazach.

Galeria zdjęć