Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
2016-07-12

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

W związku z 25-leciem współpracy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów w Polsce zaproszono Euroregiony do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, które odbyło się w budynku Senatu w Warszawie 5 lipca 2016 r.

Na posiedzeniu informacje przedstawili reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz euroregionów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Euroregionów: Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina, Nysa, Śląsk Cieszyński, Silesia, Karpacki, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen oraz Bałtyk.

Po posiedzeniu, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przekazały swoje stanowisko, które brzmi następująco:

\"Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za ważne i konieczne uznają wspieranie współpracy transgranicznej, zainicjowanej w Euroregionie Nysa 25 lat temu, a dziś obejmującej wszystkie granice Polski.

Komisje pozytywnie oceniają podejmowane od 1991 r. działania prezydenta, parlamentu a także rządu Rzeczypospolitej Polskiej, które służą inicjatywom lokalnym w ramach priorytetów narodowych oraz współpracy transgranicznej.

Komisje pragną podkreślić, że 25 lat doświadczeń we współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie kultury, turystyki, infrastruktury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz współpracy młodzieży, sprzyja bezpośredniej integracji przygranicznych społeczności lokalnych oraz budowie społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiednich.

Komisje wyrażają podziękowanie dla wszystkich instytucji i osób, w szczególności samorządów, które przyczyniły się do wysokiego poziomu współpracy przygranicznej w Polsce, stawiając nasz kraj w pozycji prekursora i lidera tej dziedziny współpracy międzynarodowej w Europie Środkowej i Wschodniej.\"