V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, w dniu 21.06.2016r.
2016-06-27

V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, w dniu 21.06.2016r.

We wtorek, 21.06.2015r. w godz.  15.00-17.00 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).

Zebrani przedstawiciele Euroregionów z granic całej Polski przy gościnnym udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Dawida Laska, zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami  Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2015r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2017; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016.

Dodatkowo delegaci FERP dokonali uzupełniającego wyboru członka Zarządu FERP.  W ramach tajnego głosowania przeprowadzonego podczas posiedzenia wybrany został nowy członek Zarządu, reprezentant Euroregionu Tatry, pan Antoni Karlak. Zastąpił on w zarządzie pana Bogusława Waksmundzkiego.