20-lecie Euroregionu  Pomerania - Przewodniczący Zarządu FERP z wizytą w Szczecinie
2016-01-13

20-lecie Euroregionu Pomerania - Przewodniczący Zarządu FERP z wizytą w Szczecinie

17 grudnia 2015 roku w Szczecinie uroczyście świętowano 20-lecie istnienia Euroregionu Pomerania. W spotkaniu tym wziął udział Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz, który wręczył pisma gratulacyjne panu Piotrowi Jedlińskiemu, Prezydentowi polskiej części Euroregionu Pomerania, panu dr Alexandrowi Badrow, Prezydentowi niemieckiej części Euroregionu Pomerania oraz panu Krzysztofowi Soska, zastępcy prezydenta Szczecina i jednocześnie Prezesowi Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Uroczystości odbyły się w salach „Trafostacji Sztuki”. W obchodach udział wzięło blisko 200 osób. Wśród nich inicjatorzy powstania euroregionu, członkowie należący do obu stowarzyszeń i przyjaciele z sąsiadujących z Pomeranią euroregionów.

Podczas wystąpień każdy podkreślał jak ważny dla stosunków polsko-niemieckiego pogranicza jest Euroregion i działające w nim samorządy i organizacje. Przełamywanie stereotypów, podejmowanie wspólnych inicjatyw i nawiązywanie nowych kontaktów są podstawą jego funkcjonowania. Instrumentem umożliwiającym realizację tych zadań jest m.in. transgraniczny Program Interreg i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

„Życzę Państwu i sobie wytrwałej pracy na rzecz dalszego rozwoju i współpracy. Przez te 20–lat zrobiliśmy więcej, niż niejedno pokolenie” - mówił Piotr Jedliński. Dr Aleksander Badrow wspominał pierwsze projekty i unijne dotacje jakie były możliwe dla tego regionu dzięki umowie z 1995 roku. – Euroregion pełni bardzo ważną rolę inicjatora, prekursora i pośrednika w transgranicznych kontaktach. Przed nami są nowe szanse i wyzwania. Możemy je zrealizować razem tylko wtedy, jeśli wszyscy będziemy mieli wspólny cel i podejmiemy wspólną odpowiedzialność - dodał Badrow.

A podstawą lepszej współpracy jest z pewnością brak bariery językowej na pograniczu. Na to z kolei uwagę zwracał Krzysztof Soska. - Istotnym elementem naszej współpracy jest edukacja. Warto tu wymienić gimnazjum w Löcknitz, Liceum Ogólnokształcące nr 9 ze Szczecina czy współpracę szkół zawodowych w Chojnie i Schwedt. Prezydent Szczecina dodał, iż miasto w najbliższych latach stawia na budowanie kompetencji językowych, szczególnie na naukę języka niemieckiego.
Wśród przemawiających gości, byli także: Anna Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ursula Brautferger, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego i  Anne Quart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

Po przemówieniach, przyszedł czas nagród i wręczania medali.

Obchody zakończył koncert Baltic Neopolis Orchestera.