Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 03.09.2015r.
2015-09-03

Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 03.09.2015r.

03.09.2015r o godz. 12.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju(MIR) przy ul. Wspólnej w Warszawie  odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Ze strony MIR w spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu, pan Marceli Niezgoda, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Pani Anita Ryng oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, Pani Magdalena Bednarczyk-Sokół.

Członkowie Zarządu FERP oraz przedstawiciele MIR dyskutowali m.in. na temat form współpracy FERP z Ministerstwem w 2015/2016 roku i współdziałania w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych w perspektywie finansowej EWT 2014-2020.

W trakcie rozmów poruszono też problematykę roli i sposobu zarządzania Funduszami Małych Projektów w Euroregionach oraz współfinansowania wkładu własnego  FMP z budżetu państwa.

Wśród tematów dyskusji nie zabrakło także kwestii kosztów kwalifikowalnych (koszty przygotowawcze, termin rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów FMP w programach, inwestycje i     mała infrastruktura, ryczałty) oraz procedury salda końcowego.