IV Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w  Warszawie w dniu 11.06.2015r.
2015-08-19

IV Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w Warszawie w dniu 11.06.2015r.

W czwartek, 11.06.2015r. w godz.  17.00-19.00 w budynku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się IV Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).
Zebrani przedstawiciele Euroregionów z granic całej Polski zapoznali się między innymi ze sprawozdaniem  Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2014r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2015r.i 2016r.; Planu finansowego na  2015r.

Następnego dnia, 12.06.2015r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poświęcone programom współpracy terytorialnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie tego spotkania były:

1. Kształt Funduszy Małych Projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze   

     szczególnym uwzględnieniem kwestii planowanych do wprowadzenia ryczałtów.

2. Koszty kwalifikowane.

3. Współfinansowanie wkładu własnego FMP z budżetu państwa.

4. Rola Euroregionów na granicy wschodniej RP. Wizja/propozycje Ministerstwa

    Infrastruktury i Rozwoju dot. włączenia tych jednostek w rozwój współpracy

    transgranicznej.

5. Procedura salda końcowego.

6. Zadania informacyjno-promocyjne związane z projektami w nowym okresie wsparcia. 


W wyniku rozmów przedstawicieli euroregionów ustalono także potrzebę wystosowania do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych pisma  dot. kontynuacji współfinansowania z budżetu państwa Funduszu Mikro/Małych Projektów na dotychczasowych zasadach. Przedmiotowe pismo znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

 

 

Galeria zdjęć