III Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP, 22.09.14 Szczecin
2014-09-17

III Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP, 22.09.14 Szczecin

Szanowni Delegaci Federacji,


            poniżej zamieszczamy aktualny Program Walnego Zebrania Delegatów Federacji, uprzejmie informuje, że wszystkie materiały otrzymacie Państwo w wersji drukowanej podczas Walnego Zebrania.


Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP

Szczecin, 22.09.14 r. godz.17.00-19.00

Sala Hotelu Novotel


Program Walnego Zebrania Delegatów Federacji Euroregionów RP

1. Powitanie przez polskiego Prezydenta Euroregionu Pomerania Pana Piotra Krzystka, zebranych Delegatów Federacji.

2. Prezentacja oferty Banku DnB Bank Polska S.A.- Pani Izabela Frąckowiak.

3. Sprawozdanie przewodniczącego Federacji Euroregionów RP Pana Czesława Fiedorowicza z działalności Zarządu FERP w okresie od 15 maja 2013 do 22 września 2014.

4.  Uściślenie celów działania FERP.

5. Formy współpracy FERP z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku.

a) Współdziałanie w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych w perspektywie

   finansowej EWT 2014-2020.

b) Dyskusja o roli i sposobie zarządzania Funduszami Małych Projektów w Euroregionach.

c) Zadania Euroregionów w systemie finansowania współpracy transgranicznej w latach

   2014-2020.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Federacji, Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

7. Plan finansowy FERP na 2014.

a) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego  na rok 2014.

b) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2014 roku.

8. Przyjęcie planu działania na najbliższy rok.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.