XXX Forum Polskich Regionów Granicznych /10 lecie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej
2023-10-04

XXX Forum Polskich Regionów Granicznych /10 lecie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej

W dniach 25-27.09.2023 r. w Karpaczu już po raz trzydziesty odbyło się Forum Polskich Regionów Granicznych. Tym razem gospodarzem był Euroregion Nysa.

W ramach Forum 28.09.2023 r. znalazł się interesujący wyjazd studyjny, podczas którego zaprezentowano nam nieoczywiste obiekty turystyczne. Wśród nich znalazło się Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego mieszczące się w pięknie odremontowanych budynkach Pałacu Sobieszów, w którym zwiedziliśmy ekspozycję przyrodniczą "Klimatyczne Karkonosze", zajmującą ok. 1600 m2 budynku Wielkiej Stajni i będącą wędrówką przez historię geologiczną  Karkonoszy oraz spotkaniem ze zjawiskami przyrodniczymi typowymi dla tej części Sudetów. Obiekt dofinansowany był m.in. z Programu Interreg Polska-Saksonia.

W dalszej części odbyły  się obrady Forum. Na wstępie pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Zarządu  Federacji przedstawił sprawozdanie z 10 lat FERP. Następnie pan Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił stan wdrażania Programu Interreg 2021-2027.

Kolejno przedstawiciele poszczególnych euroregionów wymienili się informacjami na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach (CZ-PL, PL-DE, PL-SK, PL-UA, PL-LT), co przerodziło się w gorącą dyskusję na temat Funduszu Małych Projektów perspektywie finansowej Interreg VI.

29.09.2023 r. obrady rozpoczął pan Bartosz Bartniczak, Zastępca Dyrektora EUWT Novum, który opowiedział nam o genezie tworzenia EUWT, ramach działania i zrealizowanych projektach. Dowiedzieliśmy się jak w praktyce wygląda funkcjonowanie EUWT.

Następnie pan Zbigniew Kuik, Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych /AGEG/ zaprezentował działalność SERGu, opowiedział o Euroregionach w Europie i o istniejących problemach na granicach.

Obrady zakończono dyskusją m.in. na temat przyszłości, możliwości rozwiązania problemów proceduralnych, a także o udziale euroregionów w programowaniu 2028+. Ustalono także datę kolejnego FPRG na 25-26.09.2024, którego gospodarzem zdeklarował się być Euroregion Śląsk Cieszyński.

 

Galeria zdjęć