Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 14.06.2023 r.
2023-06-27

Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 14.06.2023 r.

14.06.2023 r. odbyło się XII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP). Spotkanie zrealizowane zostało w formule online.

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 08 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r. i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Jerzego Siraka, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2024; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2023.

Przed podjęciem uchwały o przyjęciu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze do Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor biura pan Jarosław Joniec przedstawił genezę i profile działań tego stowarzyszenia.

Po głosowaniu przedstawiciele Euroregionów przedstawili stan wdrażania nowych programów unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

W trakcie spotkania omawiano także udział FERP w realizacji projektu EUROTID, polegającego na stworzeniu na terenie Euroregionu Glacensis systemowej sieci współpracujących podmiotów, której efektem będzie ponowne zainicjowanie współpracy transgranicznej z polskimi podmiotami w okresie popandemicznym. Dyskutowano nad udziałem członków Federacji w spotkaniu z Zrzeszeniem Euroregionów Republiki Czeskiej, w celu wymiany doświadczeń i poglądów.

Tematem rozmów było również 10 lecie FERP. Pan Czesław Fiedorowicz zaproponował, by obchody jubileuszu połączyć z obradami tegorocznego Forum Polskich Regionów Granicznych. Wstępnie ustalony termin obu wydarzeń to 28-29.09.2023r. Ich gospodarzem będzie Euroregion Nysa.