Edukacja bez granic
2023-04-04

Edukacja bez granic

31.03.2023 r. po niemieckiej stronie Euroregionu Pro Europa Viadrina, w miejscowości Neuzelle doszło do bardzo interesującego spotkania Przewodniczącego Federacji Pana Czesława Fiedorowicza, Dyrektor sekretariatu Izabela Pantkowską  z Panem Gotthardem Dittrichem – Dyrektorem zarządzającym Dr. P.Rahn & Partner Spółka szkolna użyteczności publicznej. Przeprowadzona rozmowa stanowiła kontynuację spotkania Przewodniczącego Fiedorowicza z Panią Brittą Ernst – Minister Oświaty, Młodzieży i Sportu Landu Brandenburgia w styczniu ubiegłego roku. Transgraniczna edukacja dzieci i młodzieży na polsko-niemieckim pograniczu rozpoczęła się przed 30 laty i niewątpliwie jest wyjątkowa na skalę europejską. W szkołach Brandenburgii: Guben, Frankfurcie nad Odrą, Neuzelle i Schwedt uczyło się i maturę zdało kilka tysięcy Polaków. Absolutnie niezbędne jest zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty tej nauki, zaproszenie absolwentów tych szkół z Polski i Niemiec, którzy poprzez swoje późniejsze losy i kariery mogliby pokazać klasę, otwartość i mądrość Brandenburgii i uzasadnić sens wspólnej edukacji. Pomysł przeprowadzenia konferencji spotkał się z dużym zainteresowaniem Pana Dittricha. To właśnie ten temat stanowił centralny punkt rozmowy.