WSPARCIE DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW INTERREG 2021-2027
2023-02-01

WSPARCIE DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW INTERREG 2021-2027

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udziela wsparcia finansowego w realizacji projektów polskim beneficjentom programów Interreg 2021-2027 , którzy są organizacją pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej oraz beneficjentom Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

 

Wsparcie finansowe przekazywane jest na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 50% dla NGOs i EUWT , a dla beneficjentów FMP – 10% kwoty EFRR, która jest zaplanowana w projekcie Interreg dla beneficjenta.

 

Wsparcie ma charakter zwrotny i nie jest oprocentowane.

 

Wnioski można składać po podpisaniu umowy o dofinansowanie lub po otrzymaniu decyzji o dofinansowania.

 

Wnioski są realizowane według kolejności złożenia, a środki przeznaczone na ten cel są ograniczone.

 

Wszelkie dodatkowe informacje i wymagane dokumenty można uzyskać klikając w poniższy link:

 

Wsparcie dla polskich NGOs - beneficjentów Interreg 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)