Ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
2022-11-23

Ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

8-9 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.

Komitet Monitorujący jest głównym organem decyzyjnym w programie. KM podejmuje decyzje dotyczące m.in.:        

·        harmonogramu realizacji programu,        

·        uruchamiania i zasad naborów,        

·        dofinansowania projektów.

Ponadto członkowie zatwierdzają dokumenty (w tym kluczowy dokument – podręcznik programu), które określają m.in.:

·        zasady kwalifikowalności wydatków,        

·        sposób realizacji, kontroli i rozliczania projektów,        

·        kryteria i metodologię oceny projektów.

Komitet zdecydował o otwarciu pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w programie. O wsparcie będą mogły starać się tzw. projekty regularne, we wszystkich osiach priorytetowych i działaniach programu. Całość środków przewidywanych na dofinansowanie projektów w budżecie programu będzie dostępna w tym naborze.

Nabór planowany jest od 29 listopada 2022 do 30 stycznia 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat zasad, składania wniosków oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów zostaną opublikowane przez Wspólny Sekretariat na stronie programu.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektom podejmie Komitet Monitorujący na kolejnym posiedzeniu w czerwcu 2023 roku. Natomiast umowy z wnioskodawcami wybranych przedsięwzięć będą zawierane nie później niż do końca 2023 roku

Komitet na posiedzeniu zatwierdził również: 

·        regulamin działania, 

·        harmonogram najważniejszych wydarzeń w programie w latach 2022–2023,  

·        kryteria i metodologię oceny projektów,  

·        podręcznik programu.