XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych
2022-10-10

XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych

W dniach 21-23.09.2022 r. Pan Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” i jednocześnie  Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP (FERP) wziął udział w XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych, które  tym razem odbyło się w Janowie koło Chełma. Gospodarzem był Euroregion Bug.

W ramach Forum 22.09.2022 r. znalazła się interesująca wizyta studyjna „Śladami projektów współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina” w ramach której zaprezentowano efekty projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” oraz infrastrukturę turystyczną wybudowaną w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PBU nad Zalewem w Maczułach.

 

Ponadto w programie znalazły się aktualności nt. współpracy na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, które przedstawiła Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu SS ERB.

O aktualnych problemach i wyzwaniach polskich euroregionów powiedział Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” .

Następnie Rafał Baliński - Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Andrzej Słodki - Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina przedstawili stan przygotowania programów transgranicznych na lata 2021-2027.

Ponadto przedstawiciele poszczególnych euroregionów wymienili się informacjami na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach (CZ-PL, PL-DE, PL-SK, PL-UA, PL-LT) po czym przedstawiciel MWSiA przedstawił informacje o pracy komisji międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Forum zakończyła dyskusja.

 

Prezentacje przedstawione w trakcie obrad znajdują się pod następującym  linkiem:

Euroregion - XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych (euroregion-snb.pl)