Włodarze z polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis z wizytą w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”
2022-08-03

Włodarze z polsko-czeskiego Euroregionu Glacensis z wizytą w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

W dniach 20 – 22 lipca 2022 roku odbyła się trzydniowa podróż studyjna polskich i czeskich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów będących członkami Euroregionu Glacensis do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” (ESNB). Wydarzenie zrealizowano w ramach mikroprojektu pn. „Poznajemy naszych sąsiadów” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.

Bogaty program rozpoczął się konferencją poświęconą działalności Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", realizowanemu przez niego Funduszowi Małych Projektów oraz innym projektom z pogranicza lubusko-brandenburskiego. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielali: Pan Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP (FERP), Pani Izabela Pantkowska-  Dyrektor biura ESNB i Dyrektor sekretariatu FERP oraz Pani Katarzyna  Hoffmann - Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych (ESNB). Po konferencji uczestnicy zwiedzili Zieloną Górę. Roli przewodnika podjął się gospodarz – pan Czesław Fiedorowicz, który w znany sobie – nietuzinkowy – sposób przybliżył uczestnikom wyjazdu studyjnego historię miasta i związane z nim ciekawostki.

Drugiego dnia pobytu przedstawiciele pogranicza polsko-czeskiego mieli okazję poznać miejsca i efekty realizacji projektów dofinasowanych ze środków unijnych. Uczestnicy odwiedzili Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze oraz Winnicę Stara Winna Góra.

Program ostatniego dnia skoncentrowany był na niemieckiej części Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr". W malowniczej miejscowości Burg (Spreewald) odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego stowarzyszenia -  Euroregionu Spree-Neisse-Bober e.V. i władzami Burg-u. Goście z Euroregionu Glacensis mieli możliwość zapoznania się z niemiecko-polskimi projektami realizowanymi w tym regionie. Zostali również zaproszeni do udział w wycieczce łodziami i zwiedzenia najpiękniejszych zakątków legendarnego Szprewaldu, w tym niezwykle atrakcyjnej sieci turystycznych kanałów wodnych.