Sprawozdanie Komisji Europejskiej pt.: Regiony przygraniczne UE: „żywe laboratoria” dla integracji europejskiej
2021-08-17

Sprawozdanie Komisji Europejskiej pt.: Regiony przygraniczne UE: „żywe laboratoria” dla integracji europejskiej

14.07.2021 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie, w którym - w oparciu o prace analityczne i konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz czerpiąc z doświadczeń zdobytych podczas kryzysu związanego z COVID-19 - dokonano analizy, w jaki sposób można wykorzystać inicjatywy i programy realizowane w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 do stymulowania ożywienia gospodarczego obszarów przygranicznych, których gospodarki zostały często poważnie zakłócone przez kryzys.

„W programach można na przykład przewidzieć tworzenie funduszy małych projektów w celu wyeliminowania przeszkód lub inwestowania we współtworzenie strategii rozwoju lub mechanizmów wspólnego planowania przestrzennego. Wsparcie finansowe można również przeznaczyć na zbadanie zapotrzebowania na wspólne usługi publiczne lub zainwestować w rozwój solidnych statystyk trans granicznych”.

Zachęcamy do lektury. Dokument można pobrać kopiując następujący link i wklejając go w swojej przeglądarce internetowej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2021:393:FIN&from=EN