Nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące w okresie programowania 2021-2027
2021-07-14

Nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące w okresie programowania 2021-2027

informujemy, że 30.06.2021 r. opublikowany został Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L231, obejmujący m.in. następujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujące w ramach przyszłego Programu Współpracy:

- nowe Rozporządzenie EFRR (UE) nr 2021/1058 (od strony 60),

- nowe Rozporządzenie Interreg (UE) nr 2021/1059 (od strony 94),

- nowe Rozporządzenie ogólne (przepisy wspólne dla funduszy) (UE) nr 2021/1060 (od strony 159).

Dziennik Urzędowy znaleźć można pod następującym linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN