Spotkanie online z przedstawicielami Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
2021-04-12

Spotkanie online z przedstawicielami Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

9.04.2021 r. odbyło się spotkanie online przedstawicieli Euroregionów zrzeszonych w Federacji Euroregionów RP z przedstawicielami Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem przewodnim rozmów było wdrażanie Funduszy Małych/Mikro- Projektów (FMP) w nowym okresie programowania 2021-2027.
Rozmawiano o przepisach nowego rozporządzenia Interreg, odnoszących się do sposobu organizacji FMP. Odbyła się m.in. dyskusja o pojawiających się interpretacjach ze strony Komisji Europejskiej,  które mogą mieć wpływ na programowanie wsparcia dla małych projektów.