Spotkanie Przewodniczącego Zarządu FERP, pana Czesława Fiedorowicza, z Ministrem Jackiem Żalkiem (MFiPR)  w sprawie przyszłości programów transgranicznych.
2021-02-26

Spotkanie Przewodniczącego Zarządu FERP, pana Czesława Fiedorowicza, z Ministrem Jackiem Żalkiem (MFiPR) w sprawie przyszłości programów transgranicznych.

25.02.2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie Przewodniczącego Zarządu FERP, pana Czesława Fiedorowicza, z Ministrem Jackiem Żalkiem, odpowiedzialnym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) za programy EWT.

Rozmowy dotyczyły m.in. przesunięcia środków z komponentu B do komponentu A, zwiększającego pulę środków na programy transgraniczne. Sprawa ta była już w lutym 2020 r. przedmiotem korespondencji Federacji Euroregionów z Departamentem Współpracy Terytorialnej w MFIPR. Dyskutowano również w sprawie projektów transgranicznych w programach regionalnych, finansowanych z EFRR i EFS oraz „Programu Odbudowa”.

Istotnym punktem spotkania było także zabezpieczenie środków w budżecie Państwa na realizację FMP na poziomie 10%.

Przewodniczący Zarządu odniósł się też do misji i roli FERP we wzmacnianiu współpracy transgranicznej na granicach Polski.