Interwencja Przewodniczącego Zarządu FERP w sprawie rozszerzenia zasięgu terytorialnego programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 o subregion Olsztyński - pismo do dyrektora Generalnego DG REGIO
2021-02-17

Interwencja Przewodniczącego Zarządu FERP w sprawie rozszerzenia zasięgu terytorialnego programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 o subregion Olsztyński - pismo do dyrektora Generalnego DG REGIO

W nawiązaniu do korespondencji z Prezydentem Komitetu Regionów (CoR), panem Apostolosem Tzitzikostasem, dot. rozszerzenia zasięgu terytorialnego programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027 o subregion Olsztyński, Przewodniczący Zarządu FERP, pan Czesław Fiedorowicz zwrócił się z pisemną prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie również do pana Marca Lemaître, dyrektora Generalnego DG REGIO. Treść pisma do Dyrektora DG Regio znajduje się poniżej.

Galeria zdjęć