Rozliczanie funduszy unijnych obecnego okresu wsparcia możliwe do końca 2023 roku
2020-12-04
Jest odpowiedź Polskiego Rządu na zgłaszane apele i oczekiwania beneficjentów dot. możliwości wydłużenia okresu realizacji i rozliczania projektów obecnej perspektywy finansowej do końca 2023 roku. We wtorek, tj. 1.12.2020 roku Rząd RP przyjął nowelizację tzw. specustawy funduszowej, która umożliwia rozliczanie funduszy unijnych do końca 2023 roku. O takie rozwiązanie wielokrotnie apelował Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP,...
Informacja dot. wirtualnego Forum Granic – Borders Forum organizowanego przez francuskie stowarzyszenie MOT, Europejski Komitet Regionów oraz Komisję Europejską  w dniach 9 i 10 listopada 2020 r.
2020-12-04
W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. odbyło się \"Forum granic\", organizowane przez francuskie stowarzyszenie zajmujące się tematyką transgraniczną \"Mission Opérationnelle Transfrontalière\" (MOT) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i Komisją Europejską - DG REGIO. Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Celem \"Forum Granic\" było stworzenie miejsca do dyskusji i szeroko zakrojonej...
Poszukiwani są Polscy przedstawiciele zainteresowani udziałem w koncepcji projektu \\\"Where Art Is\\\" dedykowanej zrównoważonej turystyce i sztuce.
2020-10-26
Poszukiwani są Polscy przedstawiciele zainteresowani udziałem w koncepcji projektu \\\"Where Art Is\\\" dedykowanej zrównoważonej turystyce i sztuce. Na prośbę Szwedzkich partnerów z Uniwersytetu Linneaus (SE) poszukujemy instytucje i organizacje kultury i sztuki, wzornictwa, rzemiosła, zrzeszenia twórców i przedsiebiorców, domy kultury, galerie. Celem tego wniosku projektowego do „Svenska Institutet” jest zbudowanie sieci silnych stowarzyszeń i centrów zajmujących się sztuką, projektowaniem...