TRANSGRANICZNI | WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 01.07.2020
2020-07-14
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyński nawiązując do wcześniejszych wystąpień zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie próby rozwiązania aktualnych problemów pracowników transgranicznych z Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, związanych z zarządzeniem Wojewódzkiej stacji sanitarnej Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych w czasie epidemii. ...
Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) UE w przygotowaniu
2020-06-16
Długoterminowy budżet UE pomaga milionom studentów, tysiącom naukowców, miast, przedsiębiorstw, regionów i organizacji pozarządowych. Przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej żywności, nowych i lepszych dróg, kolei czy lotnisk, czystszego środowiska i większego bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE. Połączenie zasobów wzmacnia Europę i jest kluczem do dobrobytu. Gdy Europa zmaga się z niszczycielskim wpływem pandemii koronawirusa na...
Zielone światło dla współpracy na granicach wewnętrznych UE
2020-05-20
od soboty (16.05.2020 r.) obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów umożliwiające przekraczanie granic Polski z krajami UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych. Odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonywanie w/w czynności należy przedstawić Straży Granicznej w momencie kontroli. Możliwość przekraczania granicy bez obowiązkowej kwarantanny dotyczy m.in. również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym poza granicami Polski oraz ich opiekunów. Między innymi o...