Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 14.06.2023 r.
2023-06-27
14.06.2023 r. odbyło się XII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP). Spotkanie zrealizowane zostało w formule online. Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 08 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r. i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana...
Most Flag
2023-04-21
22 kwietnia 2023r. przypada Dzień Euroregionu Śląsk Cieszyński, który w tym roku obchodzi 25 lat swojej działalności. Odpowiadając na prośbę Euroregionu przyłączamy się do Mostu Flag, na znak manifestacji, że społeczności w Euroregionie Śląsk Cieszyński, stanowiącej wspólnotę Ludzi Pogranicza, nie da się rozdzielić granicą.   Trzymajcie tak dalej! ...
Edukacja bez granic
2023-04-04
31.03.2023 r. po niemieckiej stronie Euroregionu Pro Europa Viadrina, w miejscowości Neuzelle doszło do bardzo interesującego spotkania Przewodniczącego Federacji Pana Czesława Fiedorowicza, Dyrektor sekretariatu Izabela Pantkowską  z Panem Gotthardem Dittrichem – Dyrektorem zarządzającym Dr. P.Rahn & Partner Spółka szkolna użyteczności publicznej. Przeprowadzona rozmowa stanowiła kontynuację spotkania Przewodniczącego Fiedorowicza z Panią Brittą Ernst – Minister Oświaty, Młodzieży...