Parlament Europejski – Sprawozdanie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
2019-02-15
Zapraszamy do lektury sprawozdania z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawa służby zdrowia w całej Polsce jest problematyczna i budzi wiele kontrowersji, szczególnie w obszarach transgranicznych, gdzie częściej dochodzi do sytuacji, w których koniecznym staje się skorzystanie ze służby...
Przewodniczący FERP z wizytą w Brukseli
2019-02-05
21.01.2019r. Przewodniczący Zarządu FERP, pan Czesław Fiedorowicz na zaproszenie niemieckiego europosła, pana dr Christiana Ehlera udał się do Brukseli, gdzie odbył szereg interesujących rozmów dot. programu INTERREG, będącego jednym z najważniejszych instrumentów współpracy transgranicznej. W trakcie wyjazdu przewodniczący spotkał się m.in. z Szefem Przedstawicielstwa Landu Brandenburgia przy Unii Europejskiej, panem dr Marcusem Wenig oraz z reprezentantami Dyrekcji Generalnej...
Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
2019-01-21
16 stycznia 2019 r. Parlament Europejski przyjął poprawki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego. Zachęcam do lektury.Link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0021+0+DOC+PDF+V0//PL   ...