PROGRAM INTERREG BRANDENBURGIA - POLSKA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-12-12
29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. W ramach programu możliwe jest realizowanie projektów w czterech priorytetach, do których przyporządkowanych jest siedem celów szczegółowych. Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań Cel szczegółowy 1.1 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych...
PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA - UKRAINA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-12-12
29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Jest on kontynuacją programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Dzięki polsko-ukraińskim projektom chcemy: ·        wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji; ·        kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody; ·        poprawić dostęp do opieki zdrowotnej; ·        pomóc w wykorzystaniu walorów...
I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027
2022-11-24
22 listopada 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.   Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zasady oceny i wyboru projektów, harmonogram naborów na lata 2022-2024 oraz niektóre zasady kwalifikowalności.  ...