Posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych w Warszawie
2020-02-14
Dnia 19.12.2019 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych organizowane przez Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).  Udział w nim wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ministerstw oraz podmioty realizujące projekty w ramach programów Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa. Z ramienia Federacji Euroregionów RP wzięła udział...
VII edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich
2020-02-12
.Europejskich, która odbędzie się w dniach to popularna akcja o dużym zasięgu skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. W dniach 08 - 10 czerwca 2020 r. otwórz swoją siedzibę dla odwiedzających. Daj sobie możliwość zaprezentowania swoich projektów i opowiedzenia o swojej przygodzie z Funduszami...
OMNIBUS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2018/1046) z dnia 18 lipca 2018r.
2019-11-06
W projektach rozporządzeń dotyczących nowego okresu wsparcia 2021-2027 zapowiadany jest obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczeniowych dla średnio-, nisko- i bardzo niskokapitałowych projektów. Zmiany te wynikają także z treści rozporządzenia 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r., zwanego także \"OMNIBUS\".Zapraszamy do lektury. Link poniżej.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL ...