Zmarł nasz przyjaciel i wielki człowiek
2020-09-01
Kochany i wielce szanowany Wendelinie, my, Twoi przyjaciele z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, z zachodniej granicy Polski, żegnamy Ciebie ze łzami w oczach i z bólem w sercu. W 1999 roku z Twojej inicjatywy nasze euroregiony zawarły porozumienie, by wzajemnie korzystać z mądrości i doświadczeń dla budowania siły i znaczenia pogranicza. Twój autorytet, dorobek życiowy i wyjątkowa...
Odszedł przyjaciel Euroregionów Pan Henryk Wujec
2020-08-19
Nie żyje Pan Henryk Wujec. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci niezwykle otwartego i życzliwego przyjaciela Euroregionów. To na zaproszenie Pana Henryka Wujca w 2012 r.  do Kancelarii Prezydenta przyjechali przedstawiciele wszystkich Euroregionów funkcjonujących na granicach Polski i podpisali deklarację o utworzeniu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Przez to Pan Henryk Wujec na stałe przeszedł do...
TRANSGRANICZNI | WYSTĄPIENIE DO PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 01.07.2020
2020-07-14
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Euroregion Śląsk Cieszyński nawiązując do wcześniejszych wystąpień zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie próby rozwiązania aktualnych problemów pracowników transgranicznych z Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, związanych z zarządzeniem Wojewódzkiej stacji sanitarnej Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych w czasie epidemii. ...