Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w  Warszawie w dniu 28.06.2018r.
2018-07-11
28.06.2018r.,w Zarządu z działalności Federacji Euroregionów RPW trakcie spotkania podjęto też Stanowisko WZD FERP dotyczące ...
Spotkanie dot. przyszłości programów INTERREG i EIS po 2020 roku
2018-07-09
W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele Euroregionów ze wszystkich granic Polski. Nie zabrakło też udziału Przewodniczącego Zarządu FERP, pana Czesława Fiedorowicza. ...
Sojusz na Rzecz Spójności #CohesionAlliance
2018-05-10
Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz zdeklarował poparcie dla „Sojuszu na rzecz spójności”. Sojusz zainicjowany został przez Europejski Komitet Regionów (KR) oraz szereg innychwiodących stowarzyszeń terytorialnych UE,  by opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020r. #CohesionAlliance jest oddolną inicjatywą, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi...