Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie Krajowe – Polska 2019
2019-03-11
Przedstawiamy treść finalnej wersji dokumentu roboczego Służb Komisji (KE) z dnia  27.2.2019 pt: „Sprawozdanie Krajowe – Polska 2019”,  towarzyszącego dokumentowi: „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy - Europejski Semestr 2019 : ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy...
Parlament Europejski – Sprawozdanie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
2019-02-15
Zapraszamy do lektury sprawozdania z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawa służby zdrowia w całej Polsce jest problematyczna i budzi wiele kontrowersji, szczególnie w obszarach transgranicznych, gdzie częściej dochodzi do sytuacji, w których koniecznym staje się skorzystanie ze służby...
Przewodniczący FERP z wizytą w Brukseli
2019-02-05
21.01.2019r. Przewodniczący Zarządu FERP, pan Czesław Fiedorowicz na zaproszenie niemieckiego europosła, pana dr Christiana Ehlera udał się do Brukseli, gdzie odbył szereg interesujących rozmów dot. programu INTERREG, będącego jednym z najważniejszych instrumentów współpracy transgranicznej. W trakcie wyjazdu przewodniczący spotkał się m.in. z Szefem Przedstawicielstwa Landu Brandenburgia przy Unii Europejskiej, panem dr Marcusem Wenig oraz z reprezentantami Dyrekcji Generalnej...