I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027
2022-11-24
22 listopada 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.   Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zasady oceny i wyboru projektów, harmonogram naborów na lata 2022-2024 oraz niektóre zasady kwalifikowalności.  ...
Ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
2022-11-23
8-9 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Komitet Monitorujący jest głównym organem decyzyjnym w programie. KM podejmuje decyzje dotyczące m.in.:         ·        harmonogramu realizacji programu,         ·        uruchamiania i zasad naborów,         ·        dofinansowania projektów. Ponadto członkowie zatwierdzają dokumenty (w tym kluczowy dokument – podręcznik programu), które określają m.in.: ·        zasady kwalifikowalności wydatków,         ·        sposób realizacji, kontroli i rozliczania projektów,         ·        kryteria...
PROGRAM INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-11-22
4 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. Nowy program wspiera: zintegrowany system ratownictwa i środowisko, turystykę, transport, współpracę instytucji i mieszkańców pogranicza, przedsiębiorczość. W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą...