Sojusz na Rzecz Spójności #CohesionAlliance
2018-05-10
Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czesław Fiedorowicz zdeklarował poparcie dla „Sojuszu na rzecz spójności”. Sojusz zainicjowany został przez Europejski Komitet Regionów (KR) oraz szereg innychwiodących stowarzyszeń terytorialnych UE,  by opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020r. #CohesionAlliance jest oddolną inicjatywą, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi...
Wywiad z Przewodniczącym Zarządu FERP w czasopiśmie \"europrojekty PL euroregiony\"
2018-04-23
Szanowni Państwo, w ramach współpracy z czasopismem „Europrojekty PL euroregiony”, Przewodniczący Zarządu FERP, pan Czesław Fiedorowicz, udzielił obszernego wywiadu, którego treść w formie zeskanowanej zamieszczamy poniżej (załączone zdjęcia). Artykuł opublikowany został w wydaniu nr 119 miesięcznika (15.01-15.02.2018r.)Zapraszamy do lektury. ...
Sprawozdanie z konferencji w Parlamencie Europejskim nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 roku
2018-04-04
27 marca w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) po 2020 roku, przygotowana przez Poseł do PE Iskrę Mihaylovą, przewodniczącą parlamentarnej komisji ds. rozwoju regionalnego (REGI). Celem konferencji było omówienie przyszłości programów EWT- INTERREG, możliwości ich uproszczenia i usprawnienia po 2020 r. W dyskusji udział wzięli m.in. Komisarz ds. Polityki Regionalnej...