Wyniki internetowych konsultacji społecznych nt. pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych
2016-09-28
Komisja Europejska opublikowała wyniki internetowych konsultacji społecznych na temat pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych. Wersja polska dokumentu dostępna jest w wersji PDF pod następującym linkiem:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-border-regions/results/overcoming_obstacles_pl.pdf...